• Chronologische analyse proces AZC Geldermalsen

  29 januari − Eind september zegt de Burgemeester: “een grootschalig AZC is in Geldermalsen geen optie”. Enkele maanden later is wordt er vanuit het niets een plan voor 1500 asielzoekers gelanceerd. Na een grove inschattingsfout m.b.t. de acceptatie van het plan door de burgers van Geldermalsen, met rellen tot gevolg, volgt een evaluatie op 26 januari met de gemeenteraad en college. Hier het volledige chronologische overzicht. Lees verder

 • Mogelijke vestiging groot AZC in Geldermalsen

  11 december − Mogelijke vestiging groot AZC in Geldermalsen Lees verder

 • VVD Geldermalsen kritisch over Leefbaarheidsbudget

  15 juni − VVD Geldermalsen kritisch over Leefbaarheidsbudget Lees verder

 • VVD keurt optreden college rond ECG af

  26 april − VVD keurt optreden college rond ECG af: de financiële gang van zaken rondom "De Pluk" is niet op orde Lees verder

 • Raadspraat: Het nieuwe brood en spelen

  03 maart − In de politieke praktijk van onze gemeente heb ik soms het idee dat er teveel wordt weggekeken van de realiteit. Ondergetekende is lid van de commissie Bestuur en Middelen. Regelmatig staan er rapportages en onderzoeken op de agenda die de barometer zijn van hoe we ervoor staan in Geldermalsen en wat het toekomstbeeld is. Lees verder

 • Krachtig besturen

  12 oktober − De afgelopen jaren zijn gemeenten steeds meer taken gezamenlijk gaan uitvoeren, zoals belastingheffing en afvalinzameling. Nu komen daar dus ook de zorgtaken bij. Om dit als gemeenten samen te (kunnen) doen, worden op al deze onderwerpen zogenaamde gemeenschappelijke regelingen opgetuigd. Lees verder